نتایج پست ها برای عبارت :

ما آسیم پیکیمو تکیمو تک تک کارامونم بی تو کمیابه

عنوان: زن واسپردهنویسنده: لورا دویلمترجم: مهدی قراچه داغینشر: آسيمتعداد صفحات: 234سال نشر: چاپ اول 1383
اسم کتاب کمی عجیب است. البته کمی بيشتر از کمی. عنوان کتاب آن قدر برای من خواننده عجیب است که در برابر خواندنش مقاومت می کنم، محتوا در دلم پیش داوری می کنم و در درون غر می زنم که چرا باید چنین کتابي را خواند؟ نام مهدی قراچه داغی در کنار نشر آسيم قلقلکم می دهد. میدانم که چیزی برای یادگرفتن وجود دارد. حتی یک نکته، یک خط، یک مهارت. شروع می کنم به خوا
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب