نتایج پست ها برای عبارت :

پی دی اف لیلیان

سروده قطار
دلم برای قطاری لک
زده
که همه سوارند
و هیچکس را
پياده نمی کند
تهران
۱۰ خرداد ۹۸ ع-بهار
 عشق به آزادي
می گویند خرمگس کسی ست که نظریات و باورهای عموم جامعه و هم چنین نحوه
اداره امور را به چالش می کشد. اولین بار افلاطون بود که سقراط را به خرمگسی تشبیه
کرد که اسب بی حس ت آتن را آزار می داد و سعی در بیداری آن داشت . راستی برای
بیدار شدن در شرایط پيری و فرتوتی اجتماعی احتیاج به ویز ویز چه خرمگس های گنده و
شجاعی ست تا از تن جامعه جامه رخوت
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب