نتایج پست ها برای عبارت :

بو گلن هاری لی دی

گاهی اوقات تنها چیزی که میتونه حالتو خوب کنهیه زَد و خوردِ فیزیکیه
به قوله چیز؛ حداقل الان چنتا زخم واقعی رو بدن و صورتم هس
تا میتونستم زدم و خوردم
فقط اون تیکَش که
زیر دو خَمِشو گرفتم و چسبوندمش به زمین
قشنگ خیمه زدم روش ، ت نمیتونس بخوره
بش میگفتم بگو گو خوردم
میگفت گو خوردم
میگفتم بلندددد ترررررر
داد میزد کمک میخواس
جیگرم حال میومد
سظح لذتم خیلي داش بالا میرف
خدایا ببخش
_________
البته اینم بگم
خودش اول پرو بازی درآورد خواس حمله کنه
من فقط
فواید فعاليت دستی برای کودکان

کودکان با کمک فعاليت های دستی (با کمک دستان خود) چه چیزهایی را فرا می گیرند؟
اگر به کودکی خود بازگرديد، بیش از اینکه روزهایی که منفعلانه در کلاس می نشستید و به درس گوش می‌داديد را به خاطر بیاورید، به یاد فرصت‌هایی خواهید افتاد که یک پروژه خلاقانه دستی را با معلم پیش دبستانی خود انجام می‌داديد و یا در روزهای اوليه دوره ابتدایی خود دست به یک آزمایش علمی تعاملي با کمک معلمتان می‌زديد.
طبق بررسی انجمن ملي در خص
فواید فعاليت دستی برای کودکان

کودکان با کمک فعاليت های دستی (با کمک دستان خود) چه چیزهایی را فرا می گیرند؟
اگر به کودکی خود بازگرديد، بیش از اینکه روزهایی که منفعلانه در کلاس می نشستید و به درس گوش می‌داديد را به خاطر بیاورید، به یاد فرصت‌هایی خواهید افتاد که یک پروژه خلاقانه دستی را با معلم پیش دبستانی خود انجام می‌داديد و یا در روزهای اوليه دوره ابتدایی خود دست به یک آزمایش علمی تعاملي با کمک معلمتان می‌زديد.
طبق بررسی انجمن ملي در خص
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب